Weytecon AB

Powering Your Business and Solutions

​​​​​​ ​​​​

Om oss, vår filosofi


Det tidigare Weyerstraß Telecommunication Consulting GmbH heter idag Weyerstrass Technical Consulting AB, förkortat som "WeyTeCon", grundades i maj 2003 som ett tyskt aktiebolag och konsultföretag. Företaget har blev aktivt inom telekombranschen augusti 2003. En infrastruktur förändring vid huvud anläggningen i juli 2009 medförde en fullständig omorganisation har gett ett svenskt aktiebolag som resultat. De Företaget är nu verksamma med framgång i mer än 10 år i IT-och telekommunikationsindustrin.

Här hittar du första information om företagsmålen och visioner av firmans styrelse och de anställda av den första timmen i de följande avsnitt. Vi kommer även att presentera våra samarbetspartner. Referenser och referenskunder av bolaget är slutligen listad på dessa sidor.

Vi hoppas att denna presentationen kommer att leda till en kontakt med WeyTeCon AB. Från och med den här kontakten vi är intresserad att utveckla ett kreativt och långvarigt samarbete med dig, ditt företag, våra framtida kunder, existerande kunder, partners och andra intressenter.Vi säkerställer att WeyTeCon styrelse och personalen finns tillgänglig för att ge dig mer information på begäran. Med särskilt intresse kommer vi att känna igen dina kritiska kommentarer, eftersom detta är det enklaste sättet att reagera snabbt på marknadstrender och krav om våra kunder med deras projekter, problem och uppgifter.

Sociala regler i bolaget

WeyTeCon anser sig själv inte som ett företag i den så kallade "nya ekonomin". Firman är främst associerad med "konservativa" värden.

Företaget arbetar vinstdrivande med målet vara fortsatt etablerat på marknaden och växa. Därför är det också en strävan att tillhandahålla en säker arbetsplats för anställda av WeyTeCon. Det ska inte bli onämnda att ett jobb på WeyTeCon kan alltid bliv placeras "någonstans" i Europa och Asien och därmed behöver de anställda en viss krav på flexibilitet.
De anställda kommer att få sociala förmåner motsvarande den ekonomiska situationen av företaget.

I dags ett företag som WeyTeCon inte kan överleva utan medverkan och engagemang av sina anställda.
 

Professionalismen

WeyTeCon AB betrakta sig själv som en professionell tjänsteleverantör. Ett snabbt svar på marknadens krav och en genomföring av kundprojekter i tid är liksom vår tillfredsställelse och det tillfredsställelse av våra kunder och har högsta prioritet. För att uppnå detta mål betyder att sätta en hög standard på den yrkesmässiga och sociala kompetensen hos våra medarbetare. Samma sak gäller för våra partner i frågan om kompetens och erfarenhet samt deras referenser.

Inom samband med mandat och projekt WeyTeCon litar vanligt på yrkesmässiga kvalifikationer och erfarenheter av sina anställda för att säkerställa förtroendet hos kunder och ett framgångsrikt genomförande av kundprojekter. Vi förlitar oss på medarbetare med motsvarande års yrkeserfarenhet och främja deras samarbete med unga medarbetare och proffs som har möjlighet att betrakta på förmågan hos våra framgångsrika och erfarna medarbetare.

Teknisk expertis och kärnkompetens

Vårt företag karaktäriseras sig av professionalism, teknisk och yrkesmässig kompetens inom IT, telekommunikation sektorn och teknisk akustik samt erfarenheterna från WeyTeCon anställda.
Detta gäller även för styrelsen och vd. Med en tysk högskoleexamen (Dipl.-Ing. TU) jämförbar med den svenska civilingenjör (eller M.S.) i kommunikations teknik och tekniska akustik, kan han peka på en mer än 22-års framgångsrikt arbete inom IT- och telekommunikationsindustrin. I hans karriär jobbade han för utvecklings företag som Alcatel (nu Alcatel-Lucent), nätverkoperatorer som Arcor (nu Vodafone), COLT Telecom och det clearing house  NEXNET (idag mr.nexnet).

De IT / Telekommunikation anställda i WeyTeCon har studerat antingen datavetenskap, matematik eller elektroteknik eller förföga över en överensstämmelse lång praktisk erfarenhet.

Hållbar utveckling

WeyTeCon AB och sina anställda kommer att vara med hänsyn till de aspekterna av hållbar utveckling. Det är ett av de företag mål att miljön göra inte plundras till nackdel för kommande generationer. Personalen är ansvarig för en försiktig och förutseende användning av råmaterial och resurser.

Principerna för en ekonomisk och miljövänlig användning av råvaror är tillämpliga även för alla andra områden av företagets verksamhet, t.ex. val av arbetsutrustning i sin egen miljö eller i tjänster och slutligt med de valen av transportmedel.

Styrelse

Företaget blir representeras av Lars Weyerstraß som vd.

Efter studier av elektroteknik med fokus på tekniska akustik och kommunikationsteknik vid Ruhr-Universität Bochum (Tyskland) Lars har kunskap
i de viktigaste och nyckelområden i telekombranschen.

Efter tre år i utvecklingen av system tillverkare Alcatel [idag Alcatel-Lucent]
(Stuttgart / Tyskland), tillbringade han fem år vid Arcor [nu Vodafone] och har flyttat sen till COL
T Telecom. Från sommaren 2000 Lars jobbade i clearingorganisationen NEXNET [idag MR.nexnet] och tog över ansvaret för att strukturera product management avdelningen och senare han tag över ledningen av produktutveckling och kommittéarbets avdelning för den nästa fem år. Hans yrkeskarriär har varit: CAE projektingenjör, system specialist för anslutningsprotokoll, Systems Engineer, produktchef, chef för produktutveckling och utskottsarbetet och idag verkställande direktör & konsult.

Han var ansvarig för omfattande kund och interna projekt såsom tyska järnvägens (Deutsche Bahn AG) telefon fakturering lösning, den ekodämpning lösningen (Arcor nätverk) och databas design (e.g. "DZP": Tysklands omfattande central databas för lokal nummerportabilitet vid NEXNET).

Lars tog över följande uppgifter för sin motsvarande arbetsgivare:

 • Arbetsuppgifter som rapporterande i den internationella standardiseringen av European Telecommunications Standards Institute (ETSI NA2 / SPS1)
 • Chefen för den nationell tyska arbetsgruppen för fakturering (UAK B) samt den nationella arbetsgruppen för accounting-information över nätverks gränser (UAK AOC'99)
 • Arbetsuppgifter för den tyska arbetsgruppen för tekniska och operativa frågor för numrering och sammankopplingen (AKNN)
 • Representant för hans arbetsgivare och hans dagens kunder i den nationella arbetsgrupp för Signalering (UAK S) av AKNN
Han har påverkat den avreglerade telekommunikationsmarknaden med hans bidrag i många nationella arbetsgrupper. Med 2013 fick han den silver nål av heder från VDE som utmärkelse.

De projekterna som har blivit utvecklats under hans ansvar eller har blivit övervakad av honom inkluderar bland annat, bara för att nämna några:

 • en Tysklands omfattande central databas för lokal nummerportabilitet för geografiska nummer
 • ett koncept för ett centrala registreringskontoret och processer för mervärdestjänster
 • Faktureringslösningsprocesser inklusive val av systemets leverantör
 • Migration av nätverket av DB-Kom ("Deutsche Bahn" - tyska järnvägen) i nätet kontrollerad av Arcor i faktureringsfrågor och processer
 • Genomföring av Tyska järnvägens nummerupplysnings tjänst 11861 och T-VPN för tyska Telekom från tredjepartsnätverk
 • mervärdestjänster i 0900 numreringsschema
 • Fakturering och collection lösningar med fakturering outsourcing för MSN
 • Införande av "AoC'99" i Tyskland (fakturerings information på telefonens skärmar på förbindelse till andra nätverk)
 • Införande av nya protokoller (SIP, Diameter) och nätverksteknik i NGN och IMS
 • Införande av Diameter fakturerings lösningar inom nätverket av en nummerupplysnings tjänst med Ericsson AVP och projektspecifika AVP
 • IMS nätverk acceptans sluttester av SIP, ISUP (CCS7 gateways) och diameter tillsammans med NGN starten
 • NGN nätverk omkonstruktioner av en lokal operatör nätverk för röst-och datatjänster / genomförande av en SWOT-analys för redesign lösningar
 • Definitionen av IMS fel-hanteringsrutiner och QoS (med QoS AVP definitioner) / CoS tillsammans med en RACS introduktion förslag
Jianmin Shao företräder bolaget som den andra styrelsen (styrelsesuppleant). Hon är ansvarig för WeyTeCon ekonomien som finansdirektör. Jianmin har studerat ekonomiska förvaltningen på Shanghai TV universitetet.
Därefter var hon anställd på SHANGHAI DÄCK & Rubber Co LTD. - Shanghai / Kina, däribland fyra år i Human Resources. Därefter hon arbetade i tre år som assistent manager på den tysk-kinesiska Culture Center i Berlin / Tyskland innan hon blev vd för Fengsheng GmbH / Berlin. Innan hon gick med i styrelsen för WeyTeCon AB var hon tillsammans med Lars vd för WeyTeCon GmbH i Penzlin och Berlin.

Personal- och projektpartner

Baserat på behov och aktuella projektsituationer WeyTeCon samarbetar med frilansare och sina egna anställda. Under projekten frilansare blir helt integrerat i det eget team för att uppfylla projekt-och kundkrav.