Weytecon AB

Powering Your Business and Solutions

​​​​​​ ​​​​

Affärsobjekt


WeyTeCon AB:s företagsmål är konsulttjänster och produktutveckling för andra företag inom telekommunikation- och IT-marknaden. Vi erbjudna konsult-och produktutvecklingstjänster.  Utbildningar är fokuserad på omkoppling av "klassika PSTN-tjänster", teknik byte / migration från TDM till IP / VoIP och routning för t.ex. röst- och video-tjänster, IMS / NGN nätverks-utveckling. Ett särskilt fokus för klienten som erbjuds ligger  på stöd av charging, fakturering (billing) och teknisk redovisning.

Naturligtvis erbjuder WeyTeCon även tjänster inom nätverksplanering för transport-och signalledningar (signalering: VoIP / NGN eller PSTN) och ytterligare förvaltning av  tekniska nätverk i traditionell mening samt för data nätverk.
WeyTeCon erbjuder också lämplig utbildning för intresserade företag.
Utbildningarna är särskilt utrektat för telefonbolag och lokala operatörer, men även för internetleverantörer och VoIP-providers som vill lära sig mer om "den andra sidan av nätverket världen", samt för nätverk-operatörer med planeringen av sammankoppling of NGN / VoIP-projekter till PSTN-sidan.

Närliggande teknikområdes som ekokompensation eller övergångarna i bredbandsnät (IP-nät), paketförmedling, etc. ingår. Även mellan PSTN och IP-nät, stadig omvandling av röstöverföring från säkrat sändningsvägar (TDM-teknik) med överförings metoder / protokoller (ISDN, CCS7, SDH) in i datavärlden med datapaket transmission (IP, TCP / IP, UDP, ...) och tjänster som Voice over IP, NGN och IMS är ett föremål för WeyTeCons verksamheten.
Nya utmaningar som med de aspekter av överföring, i signalering och i fakturering har blivit skapat här för WeyTeCon under de senaste åren. Företaget kan redan idag se tillbaka på många lyckade projekt av båda typer av nätverk som finns i PSTN och NGN (även IMS).
WeyTeCon erbjuder framgångsrika utbildningar inom VoIP / NGN / IMS, Fax over IP (FoIP) och triple-play (IPTV, CDN, etc.).
Vi fokusera också på nätverk-integrationen. Under de senaste åren utbildningen om IMS med motsvarande protokoller SIP, RTP, RTCP, NTP, PTP (v2), RADIUS och Diameter (med TLS & IPSec) flyttade mer i de fokus av våra kunderna. Den kvalitetssäkringen (QoS / CoS) inom ramen för IP-integrationen kommer att bli ett ny KPI värde i framtids IP-nätet. Vi hjälper våra kunder att bli beredd för det. Några detaljer om dessa teman finns i avsnittet "Referenser".

Företaget erbjuder även konsulttjänster för regulatoriska frågor (i Tyskland) och procedurer inom telekommunikations industrin (men endast för ämnen som kräver inget lagligt tillstånd)

En av företagets fokuserande blir fortfarande på konsult
för fakturering / accounting och tillhöriga system. WeyTeCon kommer därför att behålla och expandera vidare kontakter till systemhus som utvecklar motsvarande system.

Förutom konsulttjänster i frågor om NGN / IMS / PSTN är WeyTeCon också en partner för frågor om teknisk akustik.

Översikt på WeyTeCon Tjänster och produkter

WeyTeCon AB är främst verksamt i de tekniska marknadssegmenten för teknisk akustik och i kommunikations engineering.
Bastjänster är tekniska konsulttjänster, utbildningar och tillsammans med dotterbolagen WeyTraCon AB & Co KG / Berlin (Tyskland) och WeyTraCon Ltd / Hong Kong också de handeln med produkter inom IT / telekommunikationsmarknaden.
En distributions partnerskap för addix GmbH produkter från Kiel (Tyskland) existerar sedan april 2009. Du har möjligheten att köpa addix telekommunikationsprodukter (IP-telefonväxel, ...) genom oss och beställa deras tjänster.

Teknisk Akustik:

Konsultering inom fysiska och psykoakustik, bland andra:

 • Bygg akustik, ljudisolering / dämpning etc.
 • medicinteknik

IT / Tele:

Här finns våra IT & Telekommunikations tjänster i korthet:

 • Utbildningar:
  • VoIP / NGN / IMS-utbildningar (protokoller SIP / H.323, RTP, RTCP, Gateway-Protokoller, TLS, IPSec, QoS, CoS, ...)
  • Geografiksa nummerporterings metoder (tyska marknaden): Utbildning på nuvarande geografiksa nummerporterings procedurer och delta kurser
  • Telekommunikations Accounting i PSTN och NGN / IMS, VoIP och datatjänster (RADIUS, Diameter, ...)
  • ISDN (DSS1) grundläggande och produktträning
  • CCS7 utbildning (utbildning för Signaling System No 7)
  • Databas stöd som en tjänst:
  • int. Master Destination List (MDL) för Least Cost Routing (LCR)
  • Bedrägeribekämpning: int. nummer blockerings-databas (maskinläsbar) / tyska marknaden
  • Portering ID databas (maskinläsbar) / tyska marknaden
 • Konsult tjänster:
  • Projektledning eller projektledning stöd
  • Produktutveckling stöd och produktdesign
  • tekniska studier för fasta nät ("landline") samt IMS / NGN (tjänster och nätverktjänster)
  • Utarbetande av tekniska koncept och studier
  • Framställning av anbudshandlingar för tekniska produkter och projekt samt genomföring av anbud
  • tekniska konsulttjänster till systemintegration i NGN / IMS område
  • säljstöd
  • strategiskt stöd
  • reglerande konsultverksamhet (bara tyska marknaden, inom den definierade ramen där det är möjligt utan nödvändiga behörighet)
  • Framställning av sakkunnigutlåtanden i samarbete med offentligt tillsatta och edsvurna experter (för den tyska IT / Telekommunikation marknaden)
 • försäljning:
  Astimax växlar och tillhörande tillbehör såsom extension teknik (telefon, DECT-enheter, etc.) kan köpas via WeyTeCon. Erbjudandet är riktat till enbart kommersiella kunder.
  Logo Astimax

Utbildningen och seminarium på WeyTeCon

Förutom möjligheten att utföra ditt beställda utbildning eller seminariet i Sverige ostörda av den dagliga verksamheten, kommer vi naturligtvis göra det på ditt område eller på en plats som du väljer. Även utbildningen ombord på kryssningsfartyg är inte omöjligt för oss.

Följande godkända utbildningsenheter finns tillgängliga direkt på WeyTeCon:

 • Utbildning / Seminarium CCS7 (Signaling System No 7)
 • Utbildning / Seminarium ISDN / DSS1 (subscriber & enheten protokoll DSS1)
 • Utbildning / Seminarium om metoden för portering av geografiska nummrar  (V.13 / 14) i Tyskland, typ: PSTN, NGN utbildning
 • Utbildning / Seminarium Charging, Billing / Accounting i PSTN med AMA och i NGN med RADIUS eller Diameter
 • Utbildning / Seminarium införandet av NGN / VoIP, typ: NGN utbildning
 • Seminarium för att införa telekommunikations Accounting med RADIUS
 • Introduktionsutbildning i SIP med praktiska övningar för telefon och video, t.ex. SIP tracing med Wireshark, voice & video clients etc.
 • Införandet av IMS ("Från VoIP (NGI) över NGN till IMS")
 • Seminarium för införandet av protokollet och procedurer i diameter
Vi är gärna tillgängligt om du är intresserad av ytterligare information. Våra kurser har skapats av kundförfrågningar i stora delar, de är därför mycket lämplig för att få en snabb tillgång till de erbjudan ämnen.
Däremot erfordras en viss nivå av kunskap för expert träningen, när den transporteras i de grundläggande delarna.


En detaljerad beskrivning av den angivna innehållet kan begäras.